dr Mateusz Chołodecki
ADWOKAT

Znany adwokat i ceniony ekspert. Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego oraz Koordynator sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). W latach 2008-2020 związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym z prawa telekomunikacyjnego i pocztowego.

Specjalizacje
Dr Mateusz Chołodecki, adwokat
Dr Mateusz Chołodecki, adwokat

Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego oraz Koordynator sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). W latach 2008-2020 związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W tym oadkkresie, od 2013 zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Studiował na uniwersytetach: Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Autor wielu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym z prawa telekomunikacyjnego i pocztowego. Do Jego najważniejszych publikacji należy zaliczyć m.in. książkę pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2013); Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. Komentarz (2017 wraz z M. Strzelbickim) oraz wydanej w serii komentarze wydawnictwa C.H. Beck Prawo pocztowe. Komentarz (M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny [red.] 2018).

Uznany ekspert z zakresu rynku pocztowego. Często cytowany przez ogólnopolskie media (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Program 3 Polskiego Radia itp.). Doradzał największym operatorom pocztowym w Polsce.

Uczestnik oraz prelegent na wielu prestiżowych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Laureat nagród za swoją pracę naukową i dydaktyczną. Nominowany do prestiżowej „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015” przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa regulacyjnego.

Członek adwokatury od 2008 r. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od 2012 r. prowadzi praktykę we Wrocławiu. W swojej pracy zawodowej występował z sukcesami w wielu postępowaniach przed sądami wszystkich instancji w szczególności, przed sądami administracyjnymi.

Specjalizacje
Publikacje