Prawo cywilne

Specjalizacja
Mateusz Chołodecki
Adwokat

Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmujemy się prawem zobowiązań oraz prawem rzeczowym. Sporządzamy i analizujemy umowy, dochodzimy odszkodowań, zajmujemy się pomocą prawną w zakresie roszczeń o zapłatę, roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, roszczeń związanych z zasiedzeniem, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Szczególnie bogate doświadczenie mamy w sprawach odszkodowawczych. Pomagamy naszym Klientom uzyskać odszkodowanie związane ze szkodą na osobie i na mieniu. Zajmujemy się sprawami odszkodowań wynikających m.in. z błędów medycznych, czy wypadków komunikacyjnych.

Świadczymy usługi z zakresu prawa nieruchomości (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy). Dochodzimy roszczeń w imieniu właścicieli i posiadaczy.

Działając w imieniu spadkobierców występujemy również w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek czy podział majątku.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa cywilnego – zapraszamy do kontaktu– razem osiągniemy więcej!