Prawo podatkowe i administracyjne

Specjalizacja
Mateusz Chołodecki
Adwokat

Prawo podatkowe i prawo administracyjne to dziedziny prawa publicznego. Prawa te są wrażliwe na przeobrażenia ustrojowe i polityczne dlatego ulegają częstym zmianom.

W aspekcie procesowym prawo administracyjne (postępowanie administracyjne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego) obejmuje sformalizowane postępowanie, którego efektem jest nałożenie szczególnych obowiązków, bądź też przyznanie określonych uprawnień adresatom wydawanych rozstrzygnięć (decyzji administracyjnych).

Prawo administracyjne stanowi jeden z głównych obszarów naszej praktyki. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania. Reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi. Posiadamy duże doświadczenie w tym obszarze prawa.

Czym więc się zajmujemy? Działalność administracji (organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego) odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą być przedmiotem kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni, w szczególności, do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa administracyjnego – zapraszamy do kontaktu – razem osiągniemy więcej!