Prawo telekomunikacyjne

Specjalizacja
Mateusz Chołodecki
Adwokat

Prawo telekomunikacyjne stanowi szczególny obszar naszej działalności. Dziedziną tą od lat zajmuje się adwokat dr Mateusz Chołodecki, tak w praktyce, jak i w teorii prawa uznany specjalista z tego zakresu. Jest on autorem wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Reprezentuje operatorów telekomunikacyjnych w szczególności przed Prezesem UKE oraz w postępowaniach pomiędzy operatorami.

Prawo telekomunikacyjne, określane również jako prawo łączności elektronicznej, reguluje zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących.

Przepisy te określają prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych a także warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej.

Organem odpowiedzialnym za regulację sektora telekomunikacyjnego w Polsce jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Odpowiedzialny jest on za warunki świadczenia usługi powszechnej czy ochronę użytkowników usług (abonentów). Prezes UKE odpowiada również za warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego – zapraszamy do kontaktu– razem osiągniemy więcej!