Specjalizacje

Staramy się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom i w każdej sprawie znaleźć optymalne rozwiązanie. Oferujemy pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego z naszych klientów. Działamy w obszarach kilku specjalizacji, w ramach których oferujemy najwyższe kompetencje.

Obszary naszej specjalizacji
Prawo podatkowe i administracyjne

Wszystkie działania administracji publicznej nie wyłączając administracji skarbowej mogą być przedmiotem kontroli. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań w obszarze prawa podatkowego i administracyjnego. Kompleksowo zajmujemy się reprezentacją na każdym etapie postępowania.

Prawo cywilne

Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmujemy się prawem zobowiązań oraz prawem rzeczowym. Sporządzamy i analizujemy umowy, dochodzimy odszkodowań, zajmujemy się pomocą prawną w zakresie roszczeń o zapłatę, roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, roszczeń związanych z zasiedzeniem, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Prawo gospodarcze i handlowe

Wsparci bogatym doświadczeniem praktycznym prowadzimy kompleksową obsługę firm. Zapewniamy pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności od założenia podmiotu aż po jego likwidację. Zapewniamy pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy utworzyć podmioty podlegające rejestracji.

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne stanowi szczególny obszar naszej działalności. Dziedziną tą od lat zajmuje się adwokat dr Mateusz Chołodecki, tak w praktyce, jak i w teorii prawa uznany specjalista z tego zakresu. Jest on autorem wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Prawo pocztowe

Prawo pocztowe stanowi szczególny obszar naszej działalności. Uznanym ekspertem zarówno na arenie krajowej i międzynarodowej jest adwokat dr Mateusz Chołodecki. Jest on autorem wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach z zakresu prawa pocztowego. Doradza największym uczestnikom rynku pocztowego w Polsce.